Fundusze Europejskie

Celem uczestnictwa w wybranych targach oraz misjach gosp. jest prezentacja własnych produktów. Są to działania, które mają przyczynić się do promocji marki za granicą, a tym samym do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Pokazanie się z jak najlepszej strony może pomóc wielu klientom oraz kontrahentom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu współpracy lub jej poszerzeniu, a co za tym idzie - przyczynić się do pozyskania nowych kontrahentów i zacieśnienia współpracy z obecnymi. Ponadto udział w tego typu wydarzeniach jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych między firmami z tej samej branży. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

- przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
- przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
- liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwo w zakresie internacjonalizacji.

Wydatki ogółem: 133 400,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 133 400,00 PLN

Dofinansowanie: 99 783,20 PLN

EURPFEPFR