Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

a) podanie danych osobowych jest dobrowolne
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Pałac Staniszów Wacław Dzida, Staniszów 100, 58-500 Jelenia Góra
c) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@audythotel.pl
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

EURPFEPFR